Дървесни гранули – пелети цени

Когато става дума за това, какво е пелети  цени, то повечето отговори се свеждат до закупуване на гранули за огрев, направени от дървесни стърготини.

Вярно е, че това са гранули. Те обаче са различни видове в зависимост от изходната суровина, а това определя и различните пелети цени.

Общото е, че са цилиндрични с диаметър от 4 до 10 мм и дължина от 1 до 5 – 5,5 см. Ако разгледаме въпроса опростено, то можем да кажем, че производството на гранулите се постига чрез най-общо казано пресоване на обработена до брашно суровина – отпадък от разнообразни производства.

Основното приложение на гранулите е гориво за различни пелетни котли. Разнообразието на котлите е голямо – от грамадните в електроцентралите до малките за отопление на жилището. А някои хора ги използват дори за загряване на барбекю.

Трябва да се отбележи, че пелети цени са най-приемливите. Това е не само евтино гориво, но и екологично чисто. Гранулите за горене се произвеждат от естествени суровини и без използване на каквато и да е химия. Никакви лепила, никакви химически добавки не са необходими, за да се получат от надробената суровина еднакви гранули. Всичко това се достига благодарение на уникалната технология на гранулиране.

Разнообразието на гранулите по цвят е голямо – на първо място това се дължи различната суровина за тяхното използване. За такава се използват не само дървесните стърготини. За това напълно естествено е, например, ако се използват слънчогледови отпадъци, които са с тъмен цвят, няма как да се получат светли гранули, дори и на теория.

Качеството на суровините определя и разнообразието от пелети цени.

Суровините за производство на гранули за огрев може условно да се разделят на две големи  групи.

Основната суровина за производството на гранули са различните отпадъци от дърводобива и дървообработващата промишленост – кори, клонки, маломерни остатъци, стърготини, дървесно брашно.

Другият вид суровина – това са разнообразните отпадъци от селскостопанското производство. Такива са слънчогледови отпадъци, слама, отпадъци от царевица, даже и пилешки тор.

За тези групи суровини често се забравя, а между другото гранулирането е започнало точно в селското стопанство. Това производство осигурява и ниски пелети цени.

Действително, идеята за гранулиране на дървесните отпадъци, се е появила благодарение на селското стопанство.

 

Leave a Reply