Отпушване на канали в частна къща

Частната къща в повечето случаи е с напълно самостоятелно строителство – строителния план е съобразен с желанието на собственика. Собствениците сами си изграждат системите за водоснабдяване, канализация.

Всичко това е много хубаво. Вие не зависите от никого и можете да живеете както сами пожелаете. Но и тук се появяват някои неудобства – например, проблем с канализацията. Отпушването на канали е проблем, който не отминава и канализацията в къщата.

За изграждането на канализационната система в частните къщи има съвсем различен подход – няма нищо общо с канализацията в многожилищна сграда. Тук не се използват къси тръби, няма щрангове.

Цялата къща е оборудвана със системи, чиито тръби преминават по определена схема, замислена от тези които са проектирали и строили къщата. Например, тоалетната на горния етаж е на определено място, а на долния – на противоположно, а това налага тръбите да се прекарат през цялата площ на къщата.

Друг важен момент – начина на включване към общата канализация. През цялата къща се прекарват тръбите в нужното направление. Това определя и голямата дължина на тръбите под къщата.

Колкото по-голяма е дължината на канализацията, толкова по-голяма е вероятността от нуждата от отпушване на канали. Не трябва да настъпва паника – това се отнася за тръбопроводи, чиито разположение не е съобразено със строителните норми.

Такива могат да бъдат:
– неправилен ъгъл на наклона на тръбата;
– неправилно подбран диаметър на тръбата;
– твърде много извивки на тръбите;
– отсъствие на междинни шахти.

Ако системата е проектирана и изпълнена правилно, вероятността за сериозни проблеми по нея отпада. Случва се запушване на каналите при ползване на мивка, вана, тоалетна. Тук причините са вече от хората, които ги използват.

Отпушване на каналите трябва да се направи веднага, след появата на запушването. Има различни начини, които могат да се приложат за тази цел.

Ето някои от тях, които са най-разпространени и действащи:

1. Отпушване на канали с подръчни средства.
2. Химични препарати за почистване на канализационни тръби.
3. Механично почистване на тръбите.
4. Хидродинамично отпушване на канали и промиване на канализационните тръби.

Трябва да се знае, че спецификата на канализационната система в частната къща налага някои ограничения.

Ако в апартамента за най-лесен и действащ се приема химическия начин за отпушване на тръбите, то за частната къща като се има предвид дължината на канализацията,трябва да се предприемат по-ефективни решения.

Leave a Reply