Съвременни хладилни складове под наем

Хладилните складове под наем са неделима част от веригата за доставка и съхраняване на стоките. Преди всичко те са необходими при производството и реализацията на хранителните продукти, които са свързани със съхраняването им при определен температурен режим. В този случай хладилни складове под наем са необходими както за производителя на хранителни стоки, така и за търговската организация, която ги реализира на потребителя.

Хладилните складове под наем се делят на следните категории:
– складове за съхраняване на замразено месо и птици;
– хладилни складове за мляко, млечни продукти, сирене, колбаси;
– хладилни складове за плодове и зеленчуци;
– камери за дозряване на банани с поддържане на специален температурен режим и влажност на въздуха;
– камери за охлаждане на месо след клане, колбаси след варене, пушене;
– камери за бързо (шоково) замразяване на месо, риба, ягоди и гъби.

Строителство на собствени хладилни складови помещения за много фирми е нерентабилно и те предпочитат да наемат такива складове под наем.

За големите компании е изгодно да си построят собствени складове. Още повече, че съвременните материали позволяват това да се направи бързо и без излишни експлоатационни разходи.

При строителството на хладилни складове е необходимо да се премине през определени етапи, които са задължителни.

Най-напред се изготвя техническия проект. Той съдържа пълен разчет за стойността на строителството на склада. Специалистите трябва да знаят какви продукти и в какво количество ще се съхраняват в помещението, района, където ще се строи, и стокооборота. При разчета се описват всички подробности – план на склада, начин на съхранение, разположение на стоките при товарене и разтоварване, разположение на стелажи и оборудване.

Пред проектните изисквания включват геоложко проучване на участъка за строителство, а така също и изготвяне на работен проект с отчитане основните параметри на обекта, нормите за пожарна безопасност и други задължения за правила на трудовата безопасност.

Непосредственото строителство на обекта включва: изграждане на основи, заграждащи конструкции, покриви и полагане на подови настилки. Подът трябва да е стабилен и да издържа необходимото натоварване. При това той едновременно изпълнява функцията за топло и хидроизолация.

След монтиране на хладилното оборудване се въвежда в експлоатация хладилния склад.

При строителството на хладилните помещения се изискват много инвестиции. Именно за това само големите компании си позволяват да си строят.

Средните и малки фирми предпочитат да наемат хладилни складове под наем, което им позволява да си изберат подходящи по местоположение и оборудване.

Leave a Reply