Поддръжка на асансьори – свобода на движение

Техническото обслужване на асансьорите е гаранция за безопасното им ползване. Постоянната поддръжка на асансьорите и проведените своевременно ремонтни дейности са в основата на безопасността на подемните устройства.

Благодарение на строгия технически контрол и безотказната система за безопасност, възможността за нещастен случай е сведена до минимум.

Средният проектен срок за използване на асансьора е 25 години. При изтичане на този срок фирмата за поддръжка на асансьори прави диагностика на системите за безопасност и ходовите части. В зависимост от тяхното състояние се определя и до колко ще се удължи срока на ползване на подемното устройство, или се налага смяната му.

За техническото обслужване на асансьорите се сключва договор с фирма Maxilift.bg за поддръжка на асансьори. В зависимост от условията на сключения договор, фирмите могат да извършват: комплексно техническо обслужване; текущ и основен ремонт; денонощно аварийно обслужване.

Фирмите по поддръжка на асансьори могат да правят и модернизация на асансьорното оборудване, което не е включено в договора. За него се прави самостоятелен договор. Използването на асансьори с остаряла ходова част не е безопасно за пътниците.

Въпреки това, някои собственици на апартаменти в големи жилищни сгради не заделят достатъчно средства за поддръжка на асансьорите и това довежда до рискови ситуации.

В нашето съвремие практически повечето асансьори са над 25 години. Независимо от техническото обслужване на подемните устройства, частичната или пълна смяна на големи и малки възли и агрегати практически е неизбежна.

За това напоследък модернизацията на асансьорите е актуална. Много фирми, занимаващи се с техническо обслужване на асансьорите, са подготвили пакети за модернизация, като отчитат интересите както на заявителя, така и на пътниците.

Различните пакети от дейности са разчетени за различен вид и обем работа: модернизацията на асансьорите осигурява смяна на лебедка, електропроводи, електрозахранване, смяна на системите за контрол, външен и вътрешен вид, осветление на кабината и други елементи.

Трябва да се отбележи, че модернизацията на асансьорите може да се направи на няколко етапа или наведнъж, а икономисаните средства са до 40 % в сравнение с пълната смяна на асансьора.

За всичко това решение трябва да се вземе от общото събрание на собствениците на жилища в многоетажни сгради, защото асансьорното оборудване е обща собственост и разходите за обслужването му следва да се заплатят от всички.

Leave a Reply