Може ли да се печели с инвестиционни монети

Ще расте ли цената на скъпоценните метали, с какво ще бъде свързана и кога да се очаква това – на всичко това не може да се отговори еднозначно, защото влияние оказват много фундаментални икономически фактори.

Например, разширяването на общата парична база на всички водещи световни икономики, или девалвацията.

Демографските процеси, които са непосредствено свързани с ръста на населението, а съответно и търсене на надеждни инвестиционни ресурси, са също фактор, който влияе на движението на цената на благородните метали.

Друг фактор е усиленото разделяне на икономическото благосъстояние между страните на милиардерите и развиващата се икономика на страните от третия свят, а това е и засилване на кризите в различни региони на планетата.

Нарастващото търсене на скъпоценни метали за развитието на високотехнологични отрасли в световната икономика за приложение в сферата на космонавтиката и роботиката, производство на супер компютри и биотехнологии.

Изброените фактори не са изчерпателни, но дават възможност да се оцени общата картина на състоянията, оказващи пряко или косвено влияние на цената на скъпоценните метали.

В икономически развитите страни пазара със скъпоценни метали е много добре развит. За желаещите да си запазят и увеличат капитала има различни методи за инвестиране.

Инвестиционните монети са един от тези начини. При желание да се инвестира в тях е необходимо да се обърне внимание на някои практически препоръки:

1. Цена – тя се образува от курса на златото или среброто. Предлагащите инвестиционни монети увеличават или намаляват цената в зависимост от пазарните тенденции, а могат и сами да ги променят.

2. Разликата между покупката и продажбата на инвестиционните монети (според цената) може да е няколко процента, а и повече. За това инвестициите се правят за по-дълъг период. Краткият период може да доведе до излишни загуби.

3. Продажба на инвестиционни монети. Като правило се осъществява в банката, от която са купени, или на някоя фирма, онлайн магазин.

Трябва да се знае, че продажбата на инвестиционни монети на банката никак не е лесна процедура.

В случай на повредени или даже с малка драскотина монети се изкупуват на много ниска цена. Ако се съмняват в качеството на монетите, те могат да поискат резултати от експерти или просто да откажат покупката.

Leave a Reply