Принципи при планиране на акустиката

Методиката за отчитане на въздупните шумове е добре разработена. За всяко конкретно студио в зависимост от броя и вида на техниката и техническото оборудване се определя необходимостта от обмен на въздух.

На основание на тези данни се избират параметрите на вентилационната система и вида на вентилаторите.

Като се има предвид конкретната конфигурация на системата, за да се осигури нужната акустика се избират шумозаглушители, осигуряващи понижаване шума на вентилационната система до нужното ниво.

Много е важно по време на работа да не се правят никакви изменения по параметрите на системата.

При правилно проектиране борбата с вентилационния шум може да се води успешно и е чисто инженерна задача.

За осигуряване на подходяща акустика изолирането на въздушния шум е лесна задача.

Най-сложна е борбата със структурния звук. Свързано е с това, че трябва да се осигури пълна акустика между вътрешността на студиото и конструкцията на сградата.

На практика за ефективно намаляване на структурния шум широко разпространение намира принципа кутия в кутия. При това вътрешността на студиото (стени, под и таван) се явява независима и няма твърда връзка с другите конструкции на сградата.

При качествено изпълнение на строителните дейности подобно решение осигурява достатъчна звукоизолация.

На практика за звукоизолация и постигане на добра акустика се използват леки многослойни звукоизолиращи елементи. При наличие на еластичен уплътнител между тези елементи се осигурява ефективно отслабване на структурния шум.

Преди всичко трябва да бъдат избрани звукопоглъщащи материали и конструкции, които ще се предвидят за използване в проектирането на студиото или друго помещение.

Тази задача е най-сложна и отговорна, защото трябва да се отчитат редица фактори: цена на материала, външен вид, възможност за поставяне, изисквания за пожарна безопасност.

На този етап трябва да се реши и начина за монтаж на материалите на повърхността на помещението. Монтажът на изолиращите материали определя преди всичко ефекта от изолацията.

Неправилно поставени изолационни елементи са само разход без никакъв ефект. При игнориране на този факт по време на проектиране ще се стигне до допълнителни разходи.

Освен това трябва да се вземат под внимание и изискванията за постигане на необходимата акустика.

Съвременният пазар предлага голямо разнообразие на звукоизолиращи материали, акустични панели и други, които осигуряват нужното ниво на изолация.

Leave a Reply