Разумно приложение на хербициди

За да се осигурят оптимални условия за развитие на културните растения е необходимо посевите да се поддържат чисти от плевели. Това най-добре се постига с използването на хербициди. Тези химически препарати унищожават нежеланата растителност и запазват културните растения без да са повредени. Същевременно трябва така да се избират подходящите препарати, че да се запазят и почвените микроорганизми.

Хербицидите са различни по своето предназначение – против житни или широколистни плевели, със специфична насоченост – избирателно действие. За това трябва да се знае вида на плевелната растителност. Освен това е важно и при каква култура ще се ползват. По тази причина преди да ползвате даден препарат, трябва много добре да прочетете какво е неговото предназначение. Едно недоглеждане може да доведе до унищожаване на посева.

За да бъде ефективен вашия труд, трябва да сте наясно и с прогнозата за времето. Пръскането да се извършва в сухо време като след завършването му няколко часа да не се очакват дъждове.
Тук отново се връщаме към инструкцията за всеки препарат, приложена към него. В нея е посочено колко часа трябва да отминат от прилагането на препарата, за да не се измие от дъжд. Важно е да се спазва точната доза за приготвяне на разтвор, както и работния разтвор, който трябва да попадне на единица площ. По-високата доза може да повреди растенията, а по-ниската – няма да унищожи плевелите.

При спазване правилата за ползване хербицидите са безопасни за растенията, хората и животните. Да се спазва и техниката за безопасност при работа с химически препарати. Ползването на защитно облекло е задължително, както маска и гумени ръкавици. След работа задължително да да се измият ръцете и очите.

Пръскачката, ползвана за внасяне на хербициди, трябва да се измие много добре. За целта е желателно да се ползва амониева селитра или миещ препарат. За нуждите в личното стопанство е добре да се ползват различни пръскачки, т.е. една да е определена с надпис само за хербициди. Пръскачката да се съхранява отделно от другите градински и битови инструменти.

Разбира се, в личното стопанство най-важно е всички препарати, които се използват за растителна защита, да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Всеки препарат да се съхранява в оригиналната му опаковка.