Проект за точност

Ако точността не е ваш приоритет, ако все закъснявате и приятелите ви приемат в светлината на „вечно закъсняващият“. Ако на работа все ви мъмрят за това, научете някои тактики, които ще ви помогнат да се справите в някои ситуации и да се научите да бъдете по-точни.

На всеки в наши дни се случва да закъснее. Натоварването в дома, семейство, работа е така голямо, че губим представа за времето. Понякога часовете направо летят и не усещаме, кога “току-така“ са се изнизали.

Специалистите съветват да си дадем сами отговори на някои въпроси, опитвайки се сами да се анализираме – Защо закъснявам? – прекалено натоварени сте; не сте мотивирани достатъчно, за това, което ви предстои; искате да си придадете важност; депресирани сте; обичате другите да ви чакат; подценявате времето, което отнема активността ви.

Едва, когато имате верния и откровен набор от отговори. Вие може сами да изберете някоя от следните ситуации:

  1. Елиминирайте маловажните задачи – преди да се заловите с нещо дайте си обективна оценка, кое е най-важното. Така в случай, че не е това, с което се занимавате може сами да се окажете на време на мястото и срещата.
  2. Научете се да ставате по-рано – с 15 минути по-ранно ставане ще избегнете закъсненията и ще си спестите излишен стрес и главоболия около самото закъснение.
  3. Предвиждайте неочаквани ситуации – винаги могат да се случат извънредни неща. Така например по пътя към работа може да попаднете в задръстване, да спукате гума или да не може да запалите автомобила, заради ниската температура навън. Предвидете по-ранно излизане от дома си, а в случаи, че ви предстои важно събитие, то предвидете нещата доста по далеч.
  4. Научете се търпеливо да чакате – ако сте подранили и се налага да изчакате, това ви кара да се притеснявате, да сте неспокойни и от тук се научавате вечно да закъснявате. Всъщност специалистите съветват да се научим да изчакваме търпеливо. По-добре е да носим със себе си някакво четиво или да прегледаме пощата през мобилния телефон, вместо да закъснеем за срещата, интервюто или друг повод.
  5. Разпределяйте задълженията – както у дома, така и в службата не сте длъжни сами и с всичко да се справяте. Наемете екипи за хамалска работа, потърсете специалисти за поддържане на двора, обърнете се към фирми с услуги, когато и за каквото се налага има хора.

Разпределете задачите между останалите и така, сами ще се справяте на време с това, което зависи от вас.