Църковен брак – благоволение над младото семейство

За осъществяването на църковен брак са нужни следните няколко документи: свидетелство за сключен граждански брак на младоженците, свидетелство за свето кръщение, както на младоженците, така и на кумовете, декларация, че младоженците не са в роднински или в други забранени от светата православна църква родови или духовни връзки.

Такива връзки са роднински по права линия от всички степени – тоест баща или дядо не могат да сключат църковен брак с дъщеря или внучка. Друга забрана е кръвното родство по съребрена линия до пета степен, тоест не могат да встъпват в брак братя или сестри, както и техните деца. Има забрана за сключване на църковен брак и по сватовство, тоест роднините на единия съпруг не могат да сключат църковен брак с роднините на другия съпруг. И не на последно място е и забраната за сключване на църковен брак по свето кръщение, тоест кръстник няма право да сключи брак с кръщелник.

Също така е известно, че е забранено стъпването в брак на кръстени от един и същ кръстник мъж и жена, тъй като се водят духовни брат и сестра. Ето защо е хубаво всеки кръстник да кръщава или само момичета, или само момчета, за да се избегнат бъдещи недоразумения. И за да приключим със забраните около сключването на църковен брак, трябва да споменем, че има и определени дни и периоди, през които не се разрешава неговото сключване. Става дума за периоди по време на пост и молитва, каквито са четирите основни пости и по-конкретно Великденският пост, Петровият пост, Богородичният пост и Коледният пост.

Освен тези дати църквата забранява и сключването на църковен брак по време на Задушници, дните когато всички почитаме паметта на мъртвите, близки, роднини и приятели. Така, след като спазите от своя страна тези изисквания, вие можете спокойно да пристъпите към това свето тайнство, което пренася Божията благодат и благоволение над младото семейство.