Бърз преглед на двойномембранните пневматични помпи

Най-често използваните съоръжения за трансфер на флуиди с висок или нисък вискозитет са така наречените двойномембранни пневматични помпи, които са използвани в различните индустрии. Тези помпи намират голямо приложение при санитарните фирми и фармацевтиката и прочие промишлености. За всичко това ще отворим дума в следващите редове на статията.

Икономичността и лесното боравене с двойномембранните пневматични помпи са в основата на популярността им сред потребителската маса. Те работят идеално при наличие на течности с ниско налягане, при които е характерен слабият поток. Вършат чудесна работа за индустриите, където се извършва транспортиране на абразивни, пастообразни, твърди и вискозни флуиди.

Помпите разчитат на две мембрани съединени с помощта на ос. По този начин се улеснява движението напред – назад, когато се подава въздух към камерата, стояща зад мембраните. Всяка мембрана притежава въздушен разпределител, който се грижи за подаването на въздух. Като цяло това представлява работния цикъл на помпите, така че имайте го предвид.

Къде намират приложение двойномембранните пневматични помпи?
Двойномембранни пневматични помпи се използват от десетки индустрии. Това е така, защото спомагат за надеждния трансфер на високо вискозни и ниско вискозни флуиди. Нека все пак изброим няколко промишлености, които разчитат именно на тази помпи за работата си:

• Хранително–вкусовата промишленост;
• Фармацевтиката;
• Хигиенните фирми;
• Корабостроенето;
• Строителството;
• Производителите на керамика;
• … и още много други!

За горе посочените бизнеси и индустрии тези помпи са правилният избор. Още повече, че гарантират издръжливост, икономичност и надеждност.

В заключение
Индустрията залага на двойномембранни пневматични помпи за изпомпване на флуиди с различен вискозитет. Тези съоръжения имат множество приложения във всяка сфера на промишлеността, така че въобще не се учудваме на големия интерес към тях. Естествено, можете да ги тествате, за да се уверите в полезното им действие и голямата функционалност, за която писахме по-горе в тази публикация. Надяваме се, че материалът ви е бил от полза.