Доверете се на професионален домоуправител

Управлението на общата етажна собственост в големите жилищни сгради е много отговорна задача. Принципно хората се стремят да намерят подходящ човек за домоуправител, който да поеме отговорността. С годините все по-трудно съсобствениците могат да изберат из своите среди такъв човек. Отговорностите, които трябва да се поемат са много, нужно е време за решаване на всички въпроси относно общата собственост. Всичко това провокира появата на пазара на труда новата професия професионален домоуправител.

За да се ползват услугите на тази нова професия е необходимо да се сключи договор с фирмата, предлагаща професионално управление на общата собственост. За да се направи това трябва да се вземе решение от всички собственици на общо събрание. Това е много важно, защото всеки трябва да внася ежемесечно определена такса за ползваната услуга.

Професионалният домоуправител има знания и познава добре закона за общата собственост, което му позволява с лекота да се справя с всички задачи. Той свиква общо събрание на собствениците като им предлага да вземат решение за всеки отделен ремонт, който трябва да се направи. След като се реши с кой ремонт се започва най-напред, той намира и предлага отново на общо събрание различни оферти за обсъждане. Работи се с тази фирма, за която са гласували на събранието.

Професионалният домоуправител наблюдава протичането на ремонта, следи за качеството на работа и накрая той приема обекта и заплаща дължимата сума. Разбира се, сумата е събрана от собствениците. Те трябва да заплащат всички ремонти на общи части и да внасят суми за плащане на общи такси за вода, осветление, почистване.

Платеният управител има задължение да води домовата книга, да отчита всички приходно-разходни документи, да свиква общото събрание. Наред с всичко това той трябва да осигури чистач за стълбището и външния двор, да следи за задължителната проверка на асансьора както и за периодичните прегледи от страна на поддържащата фирма. Освен това трябва и да поддържа в добро състояние общите комунални системи – водоснабдяване, отопление, канализация, както и захранването с електрическа енергия.

Професионалният домоуправител следи за спазване на закона за етажната собственост и се намира във връзка с общината когато трябва да се постави въпрос, засягащ съответната жилищна сграда и интересите на собствениците.