Необходимост от професионален домоуправител

Съвременните условия на живот в големите жилищни сгради предизвикаха появата на нова професия – професионален домоуправител. Този човек няма взаимоотношения със собствениците и това му позволява да изпълнява задълженията си и да се приема по-добре от обитателите на сградата. Професионалният домоуправител има много задължения, с които се справя благодарение на своята компетентност.

Професионалното управление е на нужната висота благодарение на факта, че служителите са много добре запознати със закона за етажната собственост. Фирмите, които предлагат професионално управление на общата собственост в жилищните сгради разполагат с много добре изграден колектив с висока професионална подготовка. Това е гаранция за качествената работа на всеки професионален домоуправител. Той има редица задължения, с които трябва да се справя.

Свикване на общо събрание е едно от тях. На събранието се взима решение за ремонтите, които трябва да се свършат. Организацията по извършването, както и наблюдаване качеството на работа на наетата фирма са задължение на професионалния управител. Разплащанията се правят от него след приемане на ремонта. Разбира се, сумите се събират от всички съсобственици.

Има и много административни задължения – водене на домовата книга, завеждане и отчитане пред общото събрание на всички приходно-разходни документи, да се следи за спазване на вътрешния ред в кооперацията. Поддържането на чистота на стълбище и мазе, плащане на сметки за ток, вода, асансьор са също задължения на професионален домоуправител. Той е и лицето, което отговаря за безопасността на асансьора, за неговите периодични проверки и планови ремонти. За всички проблеми по асансьора се свързва с фирмата, с която има подписан договор за поддръжката му.

Когато възникнат проблеми, свързани с общинските служби, разрешаването му е задължение на професионалното управление. Това е възможно, защото компетентността на професионалния домоуправител е на високо ниво.

Професионалният домоуправител ви осигурява комфортни условия във вашата кооперация, основаващи се на разбирателство между съседите и поддържането на общата собственост в добро състояние. За да направите правилния избор е необходимо да разгледате сайтовете на различните фирми, предлагащи услугата професионално управление на общата собственост. С подписването на договор се узаконява сътрудничество между фирмата и съсобствениците. Задължението на всеки собственик е да си плаща редовно месечните вноски.