Новите технологии и паркет за подово отопление

Хора, възприемчиви на новите технологии, успяват да затоплят помещенията си самостоятелно с електрическо или водно подово отопление, но поставено под дървен под. Това е възможно благодарение на използването на паркет за подово отопление.

Най-често подовото отопление се монтира под теракот или друг вид плочки. Дървото има добра топлоизолация и топлообмен. За да се използва дълго време дървеното подово покритие, то всичко от монтажа на системата за отопление до поставянето на дървеното покритие трябва да се направи от професионалисти и да се спазват всички изисквания. Когато паркетните дъски се поставят, съобразявайки се с промяната на температурата и влажността, то проблемът с износването ще се реши практически до пълно отстраняване.

За производството на паркет за подово отопление се прилагат специални технологии. Дървесина, която се използва е с ниско съдържание и от дървесни видове, които имат незначителна деформация в напречна посока. Друго условие, което трябва да се спазва е той да се се полага по плаващия начин. В никакъв случай не забравяйте слоя за изолация от допълнителната влага.

При полагането на паркетните дъски обърнете внимание на замазката. Тя трябва да е бъде с много добро качество без разслояване и пукнатини, които биха нарушили целостта на паркетните ламели. За предпочитане за импрегниране да се ползва специално масло за паркет за подово отопление. При нужда от подово покритие за отопление е добре да се посъветвате с производителя, за да сте наясно с всички особености и изисквания на съответния продукт. Наред с това трябва се има пред и ползването на самата инсталация – водна или с електричество. Загряването да става последователно. Да се избягват резките промени в температурата, за да се поддържа дървеното покритие в добър вид.

За да сте сигурни, че действително ще направите правилния избор на паркет за подово отопление е добре да разгледате многото предложения в интернет. Вие ще получите богата информация за всички въпроси, които ви интересуват. Освен това имате възможност чрез посочените в уеб сайтовете на онлайн магазините да се свържете със специалист и да чуете неговото мнение по вашия проблем. Полагането на паркет за подово отопление във вашия дом ще ви осигури комфорт, красота и едно приятно естествено отопление.