Как да изхвърлите батериите правилно

Изхвърлянето на батерии е остър проблем в световен мащаб. Използваните батерии са опасни отпадъци, които изискват специфични методи за изхвърляне. Различните видове батерии, обаче се изхвърлят по различни начини. Подобно рециклиране на батерии е от полза, както от екологична, така и от икономическа гледна точка.

Тук може да разгледате за Цена за почистване на таван с боклук.

Къде да включите батериите за рециклиране?

Отпадъчните батерии не могат просто да се изхвърлят като други битови отпадъци. Това се дължи на факта, че батериите (батериите) съдържат елементи и съединения, които са токсични за живите организми.

Батерията е отпадък от клас на опасност 2 – отпадъци с висока опасност. Поради тази причина старите батерии се нуждаят от правилно изхвърляне.

Къде да изхвърлите използвани батерии?

За тази цел може да използвате услугите на специализирани компании и фабрики, които се занимават с преработка на този вид отпадъци. В този случай е необходимо да се вземат предвид последните промени в законодателството, свързани с изхвърлянето на батерии, според които всички такива предприятия трябва да са получили лиценз и сертификати за изхвърляне на този вид отпадъци. Така батериите могат да се продават на фабрики.

Друг метод за обезвреждане, който ви позволява да отговорите на въпроса как да предадете и къде да предадете батерията, е доставката на батерии до мястото за събиране на скрап. В същото време, както в първия случай, за дадена батерия може да получите добра сума пари, особено ако подадете голям брой батерии.

Друг модерен начин да се отървете от старите батерии е възможността да върнете тези устройства в специализиран магазин, като същевременно може да получите отстъпка при закупуване на ново устройство.

Още по-лесно ще е с екипите на Чистота България